Błażuk, K. . “Operating Surplus in Financial Management of Polish Local Government Units”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 45, no. 118, May 2019, pp. 93-98, https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/357.