Dziwulski, Jacek, and Wiesław Harasim. “Obsługa Klienta Jako wartość Dodana W Organizacji usługowej Na przykładzie przedsiębiorstwa Z branży Telekomunikacyjnej”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 45, no. 118, May 2019, pp. 69-76, https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/356.