Trnka, K. . “Net Neutrality and Its Influence on the Competetiveness of Web-Based Services”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 45, no. 118, May 2019, pp. 63-68, https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/354.