Krawczyk, M. . “Instytucja ‘Iudex Suspectus’ W świetle Orzecznictwa sądu najwyższego I sądów Powszechnych”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 45, no. 118, May 2019, pp. 83-91, https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/353.