Rostek, Katarzyna, and Piotr Młodzianowski. “Evaluation of the Possibility of Predicting Social Reactions Using in-Depth Analysis of Information Published on Web-Portals”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 45, no. 118, May 2019, pp. 5-14, https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/352.