Simiński, Przemysław, et al. “SEARCHING FOR ALTERNATIVE POSSIBILITIES FOR IMPROVING THE LIVING CONDITIONS OF CITY RESIDENTS THROUGH MODIFICATIONS TO TRAFFIC FLOW”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 61, no. 134, Mar. 2024, doi:10.34739/zn.2023.61.12.