Jarosz, Agata, and Kamil Janik. “THE HISTORY AND SPECIFICITY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 59, no. 132, Mar. 2023, doi:10.34739/zn.2022.59.01.