Ojdana-Kościuszko, M. “THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE RAIL TRANSPORT NETWORK IN POLAND”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 58, no. 131, Oct. 2022, doi:10.34739/zn.2022.58.01.