[1]
J. . Dziwulski and W. Harasim, “Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej”, znadministracja, vol. 45, no. 118, pp. 69–76, May 2019.