[1]
K. . Czainska, “Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika: porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018”, znadministracja, vol. 45, no. 118, pp. 23–33, May 2019.