[1]
M. . Krawczyk, “Instytucja ‘Iudex suspectus’ w świetle orzecznictwa sądu najwyższego i sądów powszechnych”, znadministracja, vol. 45, no. 118, pp. 83–91, May 2019.