Polecki, A. . (2019) “Style kierowania jako element zarządzania zespołem w jednostkach instytucji publicznej na przykładzie wydziałów technologii generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 45(118), pp. 55–62. Available at: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/359 (Accessed: 19 June 2024).