Adamowicz, M. and Pyra, M. . (2019) “Skuteczność e-learningu i jego opłacalność w obszarze logistyki”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 45(118), pp. 77–82. Available at: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/358 (Accessed: 26 September 2023).