Dziwulski, J. . and Harasim, W. (2019) “Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 45(118), pp. 69–76. Available at: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/356 (Accessed: 27 September 2023).