Czainska, K. . (2019) “Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika: porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 45(118), pp. 23–33. Available at: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/355 (Accessed: 18 May 2024).