Krawczyk, M. . (2019) “Instytucja ‘Iudex suspectus’ w świetle orzecznictwa sądu najwyższego i sądów powszechnych”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 45(118), pp. 83–91. Available at: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/353 (Accessed: 15 June 2024).