Jeganathan, K. (2024) “NAVIGATING ORGANIZATIONAL CRISES AND UNCERTAINTIES THROUGH WEB AUGMENTED REALITY (WebAR)”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 61(134). doi: 10.34739/zn.2023.61.05.