Jarosz, A. and Janik, K. (2023) “THE HISTORY AND SPECIFICITY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 59(132). doi: 10.34739/zn.2022.59.01.