Wyszomirska, M. (2023) “OUTLINE OF THE ACTIVITIES OF RESEARCH INSTITUTES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION IN THE POLISH ECONOMY”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 59(132). doi: 10.34739/zn.2022.59.03.