Śmietanka, T. (2022) “CO-OPETITION AND ‘CO-OPETITIVENESS’ AS A DISTRICT-COMMUNE RELATIONSHIP AND PROSPECTS FOR SELF-GOVERNMENTAL PARTNERSHIP”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 58(131). doi: 10.34739/zn.2022.58.03.