Ojdana-Kościuszko, M. (2022) “THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE RAIL TRANSPORT NETWORK IN POLAND”, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, 58(131). doi: 10.34739/zn.2022.58.01.