Marzec, Małgorzata, and Anna Świrska. 2019. “Trust and Distrust As Distinct Concepts. A Framework for the Public Sector”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 45 (118):45-53. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/361.