Błażuk, Katarzyna. 2019. “Operating Surplus in Financial Management of Polish Local Government Units”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 45 (118):93-98. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/357.