Dziwulski, Jacek, and Wiesław Harasim. 2019. “Obsługa Klienta Jako wartość Dodana W Organizacji usługowej Na przykładzie przedsiębiorstwa Z branży Telekomunikacyjnej”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 45 (118):69-76. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/356.