Trnka, Krzysztof. 2019. “Net Neutrality and Its Influence on the Competetiveness of Web-Based Services”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 45 (118):63-68. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/354.