Krawczyk, Michał. 2019. “Instytucja ‘Iudex Suspectus’ W świetle Orzecznictwa sądu najwyższego I sądów Powszechnych”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 45 (118):83-91. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/353.