Rostek, Katarzyna, and Piotr Młodzianowski. 2019. “Evaluation of the Possibility of Predicting Social Reactions Using in-Depth Analysis of Information Published on Web-Portals”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 45 (118):5-14. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/352.