Simiński, Przemysław, Patryk Płochocki, and Alexander Kravcov. 2024. “SEARCHING FOR ALTERNATIVE POSSIBILITIES FOR IMPROVING THE LIVING CONDITIONS OF CITY RESIDENTS THROUGH MODIFICATIONS TO TRAFFIC FLOW”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 61 (134). https://doi.org/10.34739/zn.2023.61.12.