Jarosz, Agata, and Kamil Janik. 2023. “THE HISTORY AND SPECIFICITY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 59 (132). https://doi.org/10.34739/zn.2022.59.01.