Krawczyk, Michał. 2022. “FAMILY CARING CAPITAL AS THE LATEST INSTRUMENT OF NATIONAL FAMILY POLICY”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 58 (131). https://doi.org/10.34739/zn.2022.58.02.