Piekarczyk, Anna, and Szymon Strojny. 2024. “SLOW THINKING, OR THE ART OF NETWORK THINKING”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 61 (134). https://doi.org/10.34739/zn.2023.61.09.