Śmietanka, Tomasz. 2022. “CO-OPETITION AND ‘CO-OPETITIVENESS’ AS A DISTRICT-COMMUNE RELATIONSHIP AND PROSPECTS FOR SELF-GOVERNMENTAL PARTNERSHIP”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 58 (131). https://doi.org/10.34739/zn.2022.58.03.