Ojdana-Kościuszko, Monika. 2022. “THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE RAIL TRANSPORT NETWORK IN POLAND”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 58 (131). https://doi.org/10.34739/zn.2022.58.01.