OWCZARCZYK, ANNA, and JOANNA LAZUREK. 2021. “E-SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION ON THE BASIS OF THE POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION (ZUS)”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie 55 (128):19-28. https://doi.org/10.34739/zn.2021.55.03.