MARZEC, M. .; ŚWIRSKA, A. . Trust and distrust as distinct concepts. A framework for the public sector. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, [S. l.], v. 45, n. 118, p. 45–53, 2019. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/361. Acesso em: 26 sep. 2023.