DZIWULSKI, J. .; HARASIM, W. Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, [S. l.], v. 45, n. 118, p. 69–76, 2019. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/356. Acesso em: 27 sep. 2023.