ROSTEK, K. .; MŁODZIANOWSKI, P. . Evaluation of the possibility of predicting social reactions using in-depth analysis of information published on web-portals. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, [S. l.], v. 45, n. 118, p. 5–14, 2019. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/352. Acesso em: 27 sep. 2023.