ŚMIETANKA, T. CO-OPETITION AND “CO-OPETITIVENESS” AS A DISTRICT-COMMUNE RELATIONSHIP AND PROSPECTS FOR SELF-GOVERNMENTAL PARTNERSHIP. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie, [S. l.], v. 58, n. 131, 2022. DOI: 10.34739/zn.2022.58.03. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/2790. Acesso em: 31 jan. 2023.