Marzec, M. ., & Świrska, A. . (2019). Trust and distrust as distinct concepts. A framework for the public sector. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 45–53. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/361