Sazonets, O. ., & Hankina, M. . (2019). The improvement of international touristic business based on the model of informational products distribution. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 15–22. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/360