Polecki, A. . (2019). Style kierowania jako element zarządzania zespołem w jednostkach instytucji publicznej na przykładzie wydziałów technologii generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 55–62. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/359