Adamowicz, M., & Pyra, M. . (2019). Skuteczność e-learningu i jego opłacalność w obszarze logistyki. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 77–82. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/358