Błażuk, K. . (2019). Operating surplus in financial management of Polish local government units. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 93–98. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/357