Dziwulski, J. ., & Harasim, W. (2019). Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 69–76. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/356