Trnka, K. . (2019). Net neutrality and its influence on the competetiveness of web-based services. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 63–68. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/354