Krawczyk, M. . (2019). Instytucja "Iudex suspectus" w świetle orzecznictwa sądu najwyższego i sądów powszechnych. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 83–91. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/353