Rostek, K. ., & Młodzianowski, P. . (2019). Evaluation of the possibility of predicting social reactions using in-depth analysis of information published on web-portals. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 5–14. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/352