Brodowska-Szewczuk, J. (2023). RISK MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF MANAGEMENT CONTROL IN A HEALTHCARE ENTITIES. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I ZarzÄ…dzanie, 59(132). https://doi.org/10.34739/zn.2022.59.04