Jarosz, A., & Janik, K. (2023). THE HISTORY AND SPECIFICITY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I ZarzÄ…dzanie, 59(132). https://doi.org/10.34739/zn.2022.59.01