Ulasiuk, Y. (2022). ASPECTS OF TOWN MARKETING MANAGEMENT BY TERRITORIAL SELF-GOVERNMENTS. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I ZarzÄ…dzanie, 58(131). https://doi.org/10.34739/zn.2022.58.05